.
 
 
 
 
 

HENDEK BELEDiYESİ

EMLAK iSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

KİRA İHALESİNE AiT İLAN
 
 
MADDE 1- Kiraya verilecek Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;
 
KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULÜN
 
1 AYLIK KIRA BEDELİ {ti)
%6
GEÇiCi TEMİNA
T {ti)
 
iHALE SAATİ
 
SIRA
 
NEVİ
 
ADRES
 
ADA PARSEL
 
ALAN
{m2)
1
yeri
Başpınar Mah. Şht. Mehmet Kiraz Cad. No:8/I
1208/2
160,00 m2
2.900,00 TL
6.264,00
14:30
2
Tarla
Paşaköy Mahallesi
109/1
11.387,65 m2
150,00 TL
324,00
14:40
3
Tarla
Paşaköy Mahallesi
109/10
4.635,38 m2
60,00 TL
129,60
14:50
4
Tarla
Paşaköy Mahallesi
109/17
3.557,52 m2
45,00 TL
97,20
15:00
5
Tarla
Paşaköy Mahallesi
108/124
2.454,35 m2
30,00 TL
64,80
15:10
6
Tarla
Paşaköy Mahallesi
108/143
3.607,83 m2
45,00 TL
97,20
15:20
7
Tarla
Paşaköy Mahallesi
101/111
12.331,43 m2
155,00 TL
334,80
15:30
8
Tarla
Paşaköy Mahallesi
101/112
9.087,29 m2
115,00 TL
248,40
15:40
9
Tarla
Paşaköy Mahallesi
109/69
4.211,31 m2
55,00 TL
118,80
15:50
10
Tarla
Paşaköy Mahallesi
116/116
4.690,35 m2
60,00 TL
129,60
16:00
11
Arsa
Esentepe Mahallesi
- / 135
1.107,00 m2
15,00 TL
32,40
16:10
12
Tarla
Servetiye Mahallesi
1377/22
31.673,39 m2
650,00 TL
1.404,00
16:20
13
Tarla
Servetiye Mahallesi
1377/23
47.642,09 m2
1.000,00 TL
2.160,00
16:30
14
Tarla
Kargalıyeniköy Mahallesi
109/12
7.752,49 m2
100,00 TL
216,00
16:40
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 19.11.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30' da Belediyemiz toplantı salonunda ihale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. ihaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak istimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 19.11.2018 Pazartesi günü saat 13:30'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3-Bir ayk kira bedeli ile bu bedellere ait% 6 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.
MADDE 4-lhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 5- ihaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, sözleşme örneği, şartname ve ekleri 100.00 TL Karşılığı Emlak istimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
İrfan PÜSKÜLLÜ
Belediye Başkanı