Dünyamız, son yüzyılda, hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve tabii kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi sebeplerle büyük zarar görmüş; buna bağlı olarak da küresel ısınma, iklim değişimleri, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Küresel çevre tehditlerine karşı koymak, bunu yaparken de yeryüzünde yaşayan bütün insanları düşünerek hareket etmek, tüm dünya ülkelerinin ortak sorumluluğudur. Aynı zamanda sistemli ve köklü çevre eğitimleri verilerek bireylerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi ile de mevcut sorunlar büyük ölçüde azalacaktır. Unutmayalım ki çevre konusunda atacağımız adımlar, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve onlara bırakabileceğimiz en güzel miras olacaktır.
Doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde işletildiği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttığı, temiz, yeşil ve yaşanabilir bir çevreyi gelecek nesillerimize bırakabilmemiz dileğiyle, tüm halkımızın Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.